SCECH


The Society
for the Conservation
of the Ethiopian Cultural Heritage

Damage to cultural property belonging to any people whatsoever
means damage to the cultural heritage of all mankind
since each people makes its contribution to the culture of the world

The Hague Convention, 1954

   

 

VÄLKOMNA TILL SCECH:s hemsida och blogg öppnad i syfte att informera om ett projekt tillägnat det etiopiska kulturarvet, ett kulturarv i accelererande förfall, som utgör en viktig del av den afrikanska konsten och historien såväl som av världsarvet.

Här presenteras det svenska sällskapets medlemmar och våra samarbetspartners i Etiopien, såväl som planerad verksamhet: konservering, utbildning, forskning och dokumentärfilm. Dessa texter finns endast att läsa på engelska sidan, som är vår egentliga hemsida och engelskspråkig eftersom organisationen är internationell och vår verksam förlagd i ett land där andra-språket är engelska.

Det man för tillfället här på den svenska sidan kan läsa är tre artiklar som beskriver projektet Debre Selam Mika’el, som var tänkt att bli startpunkten och vårt pilotprojekt i Etiopien. Detta har nu senarelagts och ersatts av projektet Yemrehanne Krestos. Det som som principiellt sägs om Debre Selam Mika’el som pilotprojekt och kulturellt biståndsprojekt är dock överförbart på projeket Yemrehanne Krestos. Om kyrkan och det kungliga palatset på denna plats kan man läsa genom att via huvudmenyn gå till ”Conservation” som i sin tur länkar vidare till en rikt illustrerad presentation av den förundersökning SCECH:s team genomförde här i oktober 2012. Men detta pilotprojekt – som vi med ljus och lykta söker vägar till finansiering för – hoppas vi  kunna bana väg för ett större konserverings- och utbildnings-program i Etiopien i syfte att rädda en omistlig del av världsarvet.

En databas för information av historiskt, byggnadstekniskt, konsthistorisk och religionsvetenskapligt värde i form av fotografiskt och skriftligt material samlat under tidigare inventeringar och resultat av tvärvetenskapliga studier planeras att så småningom byggas upp och öppnas då denna forskning har tagit sin början. Syftet med nämnda studier finns kortfattat sammanfattad under rubriken Forskning. Påpekas skall att det som sägs om forskning och utbildning inklusive omnämnande om universitet i Etiopien fortfarande är relaterat till projektet Debre Selam Mika’el som alltså är uppskjutet. Det som principiellt sägs om forskning och utbildning är dock överförbart på projeket Yemrehanne Krestos. Databasen kommer att steg för steg berikas med nytt material och riktas i första hand till de institutioner och forskare som samarbetar med SCECH.

För nyheter och fortgående information om planering och utveckling av projektet kommer vi så småningom kunna hänvisas till vår blogg. Denna kommer inledningsvis inte att vara en dag-för-dag-blogg, men åtminstone uppdateras några gånger i månaden.

Vid sidan av artiklarna här kan ni via länkar på den engelska sidan bekanta er med ett flertal intressanta etiopiska institutioner.

Välkomna!

 

Styrelsen för SCECH

 

 

© Text och bild: SCECH, författarna och fotograferna, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lämna ett svar