Art. 2.


DEBRE SELAM MIKA’EL

Presentation av förundersökning 2009
och av hur vi finner en ängel dold under lager av smuts

 

Damage to cultural property belonging to any people whatsoever
means damage to the cultural heritage of all mankind
since each people makes its contribution to the culture of the world

The Hague Convention, 1954

 

Copyright © Text & bild SCECH 2011

Utsikt över Atsbiplatån
Den svindlande utsikten över Atsbiplatåns slätter och höjder från platsen för Debre Selam Mika'el.

Inledning

Länkar till artikelns fortsättning:

Debre Selam Mika’el – ett smycke bland medeltida
byggnadsmonument i Etiopien
Den konstnärliga utsmyckningen – hotad av förfall
Förundersökning – delaktighet och slutsatser
En 1 000 år gammal ängel visar sitt ansikte:
Gomma-Pane-bak och rengöringsprov
Att bota det sjuka – analys, diagnos och recept

Team och samarbetspartners – vägen uppför berget

Teamet bestod av Carmen Deas, Karl-Gunnar Olsson och Lars Gerdmar. Vi sammanstrålade den 7 november 2009 i den efter etiopiska mått mätt stora staden Mekele i Tigrai, belägen i norra Etiopien och for sedan vidare några mil längre upp i landet till den lilla staden Wukro. Där installerade vi oss i gästhemmet hos The White Fathers, katolska prästmunkar verksamma med ingenjörsprojekt (bl a terassbyggande för jordbruk), skolverksamhet, såväl som arbete med föräldralösa barn. Med detta som bas förbereddes på plats det som behövdes, såsom framställning av Gomma Pane (se nedan), och vi pendlade sedan mellan denna plats och Atsbiplatån där kyrkan Debre Selam Mikael är belägen.

Teamets ankomst hade noga förberetts av vår närmaste sammarbetspartner i Etiopien: Agency for Culture and Tourism in the National State of Tigrai (ACT) i Mekele, dess General Manager Ato Kebede Amare och hans kollega Ato Mulu Teklay Baryatsion. Läs mer: ACT

CARMEN DEAS är målerikonservator specialiserad på bysantinskt och latinskt muralmåleri. Efter fem års studier vid Nicolae Tonitza gymnasium för konst och design i Bukarest 1978-82 och avslutad utbildning i målerikonservering 1983-87 vid det ortodoxa patriarkatets välrenommerade konservatorsskola i Bukarest i Rumänien – det land hon härstammar ifrån – har hon i sin yrkesgärning under mer än 20 år varit verksam inom fältet målerikonservering. Hon är en erfaren och skicklig yrkeskvinna med en lång rad konserveringsprojekt bakom sig, inte minst rörande framtagning och konservering av medeltida kalkmåleri. Hennes arbete i Sverige har sedan 1989 varit och är alltjämt förlagt till Skåne, där hon till övervägande del varit engagerad i konserveringsprojekt inriktade på äldre profan och sakral konst. De äldre  och medeltida skånska kyrkorna med dess berömda muralmålningar, såväl som inventarier: målade altarskåp, predikstolar, skulpturer och epitafier, har stått i centrum för hennes verksamhet. Lär mer: Curriculum Vitae Carmen Deas


KARL-GUNNAR OLSSON är civilingenjör, PhD och universitetslektor i Byggnadskonstruktion vid institutionen för Arkitektur på Chalmers tekniska högskola och leder där också arkitekt- och civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik. 2005 presenterade han sin doktorsavhandling Strukturmekanik & arkitektur. Om strukturmekanisk förståelse av gestaltningsprocessen. Hans forskning är främst inriktad mot arkitekters och ingenjörers designprocess. Detta innefattar samspelet mellan arkitekter och ingenjörer, konceptuell utformning av bärande strukturer, digitala verktyg i den konceptuella designfasen, och innefattar såväl konservering och restaurering som utformning av nya byggnader. Han är författare till ett flertal böcker och artiklar inom områdena strukturmekanik och byggnadsrestaurering. Han är också en av grundarna till den utbildning på Chalmers där han själv är en av lärarna, en av ett fåtal utbildningar i Europa där man blir både arkitekt och byggnadsingenjör. Läs mer: Karl-Gunnar Olsson. Chalmers Arkitektur

LARS GERDMAR är ikonmålare, målerikonservator och fristående forskare i bysantinsk konst. Han har som ikonmålare och forskare varit verksam sedan början av 1980-talet, och som målerikonservator sedan början av 1990-talet. Under privat handledning av konsthistorikern Bo Ossian Lindberg har han under en följd av år bedrivit studier i den äldre konstens material och tekniker och mottog av målerikonservatorerna Åsa Sandberg och Magnus Wilhborg under flera år privat undervisning i målerikonservering. Han har deltagit i en rad konserveringsprojekt i Sverige och besökte för första gången Etiopien 2002. Där har han under drygt ett och ett halvt år bedrivit forskning inom fältet äldre etiopisk sakral konst. Som ledare för expeditioner till ett flertal etiopiska kyrkor har han genomfört en preliminär skadeinventering avseende etiopisk konst från 600- till 1800-talet. Han är på plats i Etiopien och i Sverige den som leder projektet. Läs mer: Curriculum vitae Lars Gerdmar

Karl-Gunnar Olsson och Lars Gerdmar ingår också i styrelsen för The Society for the Conservation of the Ethiopian Cultural Heritage (SSCECH). Detta sällskap har bildats för att med stöd i skilda professionen och spetskompetens genomföra konserveringen av kyrkan Debre Selam Mika’el och att planera det större konserverings-, utbildnings, och forskningsprogram i Etiopien som detta syftar till.

I vår charter där målsättningarna för verksamheten listas samtliga medlemmar i vårt sällskap och på annan sida presenteras dessa och vår planerade verksamhet närmare och då även General Manager, Ato Kebede Amare och Ato Mulu Tekla Baryatsion, våra närmaste samarbetspartners på Agency for Culture and Tourism in the Regional State of Ethiopia (ACT) i Mekele. Läs mer: SCECH

_____________________________________________________________________________________

Fortsättning: Debre Selam Mika’el – ett smycke bland
medeltida byggnadsmonument i Etiopien

 

Copyright © Text och bild SCECH, författaren och fotografer 2011

 

 

 

 

 


Lämna ett svar