ArtiklarTrotjänare vid kyrkan Debre Selam Mika'el, Atsbiplatån, Wemberta, Etiopien.

På DENNA PLATS kommer längre artiklar med anknytning till vårt projekt och våra aktiviteter att länkas.

I de artiklar som nu har publicerats presenteras i ord och bild pilotprojektet Debre Selam Mika’el (DSM). Detta är ett mindre projekt som vi hoppas ska bli inledningen till ett större kulturvårds- och utbildningsprogram i Etiopien med syftet att rädda ett nationellt och internationellt kulturarv i förfall. Dessa artiklar av projektets ledare, Lars Gerdmar, kommer att följas av andra, författade av sällskapets aktiva medlemmar såväl som av utomstående.

 

Debre Selam Mika’el – ett kulturellt biståndsprojekt

Debre Selam Mika’el – presentation av förundersökning 2009 och
av hur vi under lager av smuts finner en ängel

Debre Selam Mika’el – Kort beskrivning av målningar och byggnad

 

 

 

© Text och bild, SCECH, författarna och fotograferna, 2011

 

 

 


Lämna ett svar